Đại học Công lập James Cook Singapore

Đại học James Cook (JCU) là một trong những trường đại học uy tín và lâu đời ở bang Queensland, Úc. Trường được xếp hạng trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của the Academic Ranking of World Universities (ARWU), 2018. JCU có hai cơ sở chính ở Townsville và Cairns, phía bắc bang Queensland, và một cơ sở nhỏ ở Brisbane.

Ngoài ra, JCU còn có một khu học xá ở Sims Drive, Singapore, nơi cung cấp các chương trình đào tạo từ dự bị đến tiến sĩ cho sinh viên quốc tế. JCU cũng là một trường đại học hàng đầu thế giới về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái.

Theo “The Good Universites Guide” năm 2011, JCU được đánh giá 5 sao ở bốn tiêu chí khác nhau, trong đó có tiêu chí quan trọng là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. JCU còn có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, với nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong các lĩnh vực giảng dạy.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – YÊU CẦU ĐẦU VÀO, HỌC PHÍ 

A. HỆ DỰ BỊ 

1. Dự bị tiếng Anh:

 • Thời gian: 4 tháng/cấp độ
 • Học phí: 4.104 SGD ~ 70 triệu đồng/1 cấp độ
 • Yêu cầu đầu vào: Dành cho HS học Dự bị ĐH, Cao đẳng, Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Thạc sĩ hoặc HS chưa có chứng chỉ IELTS/ TOEFL

2. Dự bị Đại học:

 • Thời gian: 8 tháng
 • Học phí: 16.200 SGD ~ 275 triệu đồng (trọn khóa)
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 11 và IELTS

B. HỆ CAO ĐẲNG

Tương đương năm nhất đại học

1. Chương trình cao đẳng (tương đương năm nhất đại học):

a. Khoa Kinh doanh và công nghệ thông tin:

 • Thời gian: 8 tháng
 • Học phí: 20.736 SGD ~ 353 triệu đồng (trọn khóa)
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 12 và IELTS

b. Khoa Tâm lý:

 • Thời gian: 8 tháng
 • Học phí: 21.600 SGD ~ 367 triệu đồng (trọn khóa)
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 12 và IELTS

2. Chương trình chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học:

Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất chương trình Cao đẳng tại JCU

a) Khoa kinh doanh và thương mại chuyên ngành: quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, kinh doanh quốc tế, quản trị nguồn nhân lực, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, marketing trong thời đại kỹ thuật số, quản trị, kế toán, tài chính và ngân hàng, kinh tế, quản lý tài chính, thương mại quốc tế

 • Thời gian: 16 tháng
 • Học phí: 41.472 SGD ~ 705 triệu đồng (trọn khóa)

b) Khoa công nghệ thông tin:

 • Thời gian: 16 tháng
 • Học phí: 41.472 SGD ~ 705 triệu đồng (trọn khóa)

c) Khoa Tâm lý:

 • Thời gian: 16 tháng
 • Học phí: 43.200 SGD ~ 734 triệu đồng (trọn khóa)

C. HỆ ĐẠI HỌC

Chương trình trọn khóa Đại học:

CÁC KHOA ĐÀO TẠO
Thời gian: 2- 3 năm
Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 12 và IELTS
a) Cử nhân Kinh doanh: – Chuyên ngành:
Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Kinh doanh quốc tế
Quản trị nguồn nhân lực
Trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh
Marketing trong thời đại kỹ thuật số
Quản trị
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
b) Cử nhân Thương mại:– Chuyên ngành:Kế toánTài chính và ngân hàng
Kinh tế
Quản lý tài chính
Thương mại quốc tế
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
Lưu ý: Đối với cử nhân thương mại, sinh viên được phép lựa chọn học hai chuyên ngành cùng 1 lúc với mức học phí không đổi.
c) Cử nhân Kinh tế:– Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ (trọn khóa)d) Cử nhân Quản trị du lịch, Nhà hàng khách sạn và Sự kiện
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
e) Cử nhân An ninh mạng:– Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)f) Cử nhân Công nghệ thông tin:
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
g) Cử nhân Khoa học:
Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học dữ liệu
Internet vạn vật
Khoa học và công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học phí: 64.800 SGD ~ 1.1 tỷ đồng (trọn khóa)
h) Cử nhân Kinh doanh và Khoa học môi trường:
Chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh và khoa học môi trường
Học phí: 63.396 SGD ~ 1.08 tỷ đồng (trọn khóa)
i) Cử nhân Tâm lý:
Học phí: 64.800 SGD ~ 1.1 tỷ đồng (trọn khóa)
j) Cử nhân giáo dục (Giáo dục mầm non):
Đặc biệt: Sinh viên được đi Úc thực tập và làm việc
Học phí: 67.392 SGD ~ 1.15 tỷ đồng (trọn khóa)

C. HỆ ĐẠI HỌC

Chương trình trọn khóa Đại học:

CÁC KHOA ĐÀO TẠO
Thời gian: 2- 3 năm
Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất lớp 12 và IELTS
a) Cử nhân Kinh doanh: 
Chuyên ngành:
Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Kinh doanh quốc tế
Quản trị nguồn nhân lực
Trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh
Marketing trong thời đại kỹ thuật số
Quản trị
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
b) Cử nhân Thương mại:
Chuyên ngành:
Kế toán
Tài chính và ngân hàng
Kinh tế
Quản lý tài chính
Thương mại quốc tế
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
Lưu ý: Đối với cử nhân thương mại, sinh viên được phép lựa chọn học hai chuyên ngành cùng 1 lúc với mức học phí không đổi.
c) Cử nhân Kinh tế:
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ (trọn khóa)
d) Cử nhân Quản trị du lịch, Nhà hàng khách sạn và Sự kiện
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
e) Cử nhân An ninh mạng:
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
f) Cử nhân Công nghệ thông tin:
Học phí: 62.208 SGD ~ 1.06 tỷ đồng (trọn khóa)
g) Cử nhân Khoa học:– Chuyên ngành đào tạo:Khoa học dữ liệu
Internet vạn vật
Khoa học và công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học phí: 64.800 SGD ~ 1.1 tỷ đồng (trọn khóa)
h) Cử nhân Kinh doanh và Khoa học môi trường:
Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thủy sản
Kinh doanh và khoa học môi trường
Học phí: 63.396 SGD ~ 1.08 tỷ đồng (trọn khóa)
i) Cử nhân Tâm lý:
Học phí: 64.800 SGD ~ 1.1 tỷ đồng (trọn khóa)
j) Cử nhân giáo dục (Giáo dục mầm non):
Đặc biệt: Sinh viên được đi Úc thực tập và làm việc
Học phí: 67.392 SGD ~ 1.15 tỷ đồng (trọn khóa)

D. HỆ THẠC SĨ & CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC

1. Chương trình chuyển tiếpThạc sĩ Quản trị kinh doanh:

 • Thời gian học: 4 tháng
 • Học phí: 10.368 SGD ~176 triệu đồng
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp Đại học nhưng chưa đủ điều kiện vào chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Chương trình Chứng chỉ Sau Đại học:

 • Thời gian học: 4 tháng
 • Học phí: 13.392 SGD ~ 228 triệu đồng
 • Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp Đại học nhưng chưa đủ điều kiện vào chương trình Thạc sĩ Khoa học Tâm lý (chuyên ngành Tâm lý kinh doanh)

3. Thạc sĩ:

Yêu cầu đầu vào:

 • Tốt nghiệp Đại học được công nhận; có IELTS; KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm làm việc.
a) Khoa Kinh doanh
Quản trị kinh doanh (MBA)
Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế
Quản trị kinh doanh chuyên ngành:
Phân tích và Giải pháp Kinh doanh (Analytics and Business Solution)
Marketing sáng tạo (Creative Marketing)
Khởi sự doanh nghiệp (Entrepreneurship)
Tài chínhQuản lý tài năng toàn cầu (Global Talent Management)
Quản lý sự kiện, du lịch và nhà hàng khách sạn
Học phí: 40.176 SGD ~ 683 triệu đồng  (trọn khóa), ngành Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế 53.568 SGD ~ 911 triệu đồng (trọn khóa)
Thời gian: 12 tháng, ngành Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế 16 tháng
b) Khoa Công nghệ thông tin (16 tháng)
Tin học thương mại
Máy tính
Công nghệ tương tác và thiết kế Game
Học phí: 53.568 SGD ~ 911 triệu đồng (trọn khóa)
c) Khoa Tâm lý (12 tháng)
Khoa học tâm lý (chuyên ngành tâm lý kinh doanh)
Học phí: 40.176 SGD ~ 683 triệu đồng (trọn khóa) 
d) Thạc sĩ bằng kép (16 tháng)
Công nghệ thông tin & quản trị kinh doanh
Quản lý du lịch & nhà hàng khách sạn quốc tế và quản trị kinh doanh
Học phí: 53.568 SGD ~ 911 triệu đồng (trọn khóa)

E. HỆ TIẾN SĨ

 • Chuyên ngành: giáo dục, khoa học xã hội, thiết kế game, tài chính ngân hàng, quản lý và thương mại, du lịch, tâm lý học, nuôi trồng thủy sản, sinh thái biển, chủ đề liên ngành.
 • Thời gian học: 4 năm
 • Học phí: 140.940 SGD ~ 2.4 tỷ đồng/chia 8 lần đóng phí
 • Yêu cầu đầu vào:
 • IELTS
 • Tốt nghiệp đại học hoặc hoàn tất thạc sĩ nghiên cứu (chương trình có luận văn được giáo viên hướng dẫn) hoặc các bằng cấp tương đương khác
 • Kinh nghiệm làm việc, nộp referee’s report, CV và danh sách các bài nghiên cứu

Lưu ý:

– Học phí Đàbao gồm thuế GST 8%. Tỷ giá tạm tính 1 SGD = 17.000 đồng

– Phí ghi danh của trường: 260 SGD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *